Varmeforsyning

Varmeforsyning - radiator, skrug ned for varmen

Viborg Kommune som varmeplanmyndighed
Viborg Kommune er varmeplanmyndighed og skal udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre involverede parter. Denne planlægning danner bl.a. grundlag for Byrådets behandling og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det drejer sig bl.a. om afgrænsning af fjernvarmens distributionsnet og forsyningsområder samt etablering af nye solvarmeanlæg og biomassekedler. Derudover udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og optimering af eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg.

Samfundsøkonomiske projekter
Et hovedformål med planlægningen er at fremme de mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekter. Desuden indgår energimæssige og miljømæssige vurderinger af projekterne.

Sidst opdateret: 21.09.2017