Retsvirkninger - kommuneplantillæg

Når kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort, kan byrådet modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Sidst opdateret: 21.03.2019