Retsvirkninger - forslag til lokalplan

Når et forslag til lokalplan er offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold jf. planlovens § 17.

Sidst opdateret: 22.01.2019