Retsvirkninger - lokalplanforslag

Forbud ved offentliggjort lokalplanforslag
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, indtræder der et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller ændret udnyttelse af de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter, jfr. planlovens § 17.
Sidst opdateret: 16.08.2017