Retsvirkninger - kommuneplantillæg

Begrænset anvendelse
Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget kan Byrådet modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jfr. planlovens § 12, stk. 2 og 3.
Sidst opdateret: 20.09.2015