Retsvirkninger - vedtaget lokalplan

Offentlig bekendtgjort lokalplan
Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke – retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jfr. planlovens § 18. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Sidst opdateret: 08.02.2017