Ramsvej 5, Viborg

Ramsvej 5, Viborg

Byzonetilladelse på Ramsvej i Viborg

Ansøgning
Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om etageboligejendom på Ramsvej 5 i Viborg.
Bygningen opføres i 1½ etage, og højden er ca. 9,75 m over terræn. Ejendommen kommer til at indeholde 4 lejligheder.

Tilladelse
Viborg Kommune har tirsdag den 12. maj 2015 meddelt byzonetilladelse til projektet.

Kontaktperson
Janne Berg - tlf. 87 87 86 22

Byzonetilladelse inkl. klagevejledning
Bilag 1 - projektmateriale 

Sidst opdateret: 26.06.2017