Marsk Stigs Vej 2C i Viborg

Byzonetilladelse på Marsk Stigs Vej 2C i Viborg

Ansøgning
Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere Viborg Produktionsskole samt administration og driftsafdeling for Boligselskabet Sct. Jørgen i de tidligere Vestashaller ved Gyldenrisvej (Marsk Stigs Vej 2C i Viborg).

Projektet kan gennemføres som en byzonetilladelse efter lov om frikommuner.

Tilladelse
Viborg Kommune har torsdag den 19. februar 2015 meddelt byzonetilladelse til projektet.

Byzonetilladelse inkl. klagevejledning
Bilag 1- projektmateriale

Sidst opdateret: 26.06.2017