Kommune- og lokalplanlægning

Aktuelt netop nu

Her kan du se planer og projekter, der er i offentlig høring. Du kan desuden finde planer, som er vedtaget for nyligt.
Når høringsfase eller offentlighedsfase er afsluttet, kan planen findes under menupunkterne til venstre.

 • Hald Ege

  Lokalplan nr. 516 og kommuneplantillæg nr. 33 - Boligområde Kolbækvænget

 • Hald Ege

  Lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 - Boligområdet Egeskoven ved Egeskovvej i Viborg

 • Hald Ege

  Lokalplan nr. 499 og kommuneplantillæg nr. 19 - Boligområde ved Egeskovvej i Viborg

 • Bjerringbro

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451 - Centerområde ved Vestergade 2 i Bjerringbro (Møllen)

 • Foulum

  Lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35 - Udvidelse af erhvervsområde

 • Tilslutningspligt

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 40

 • Bjerringbro

  Forslag til lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 - Varmepumpeanlæg ved Jørgens Allé 40

 • Ørum

  Forslag til lokalplan nr. 506 og kommuneplantillæg nr. 42 - Område til offentlige formål

 • Frederiks

  Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25 og kommuneplantillæg nr. 45 - Dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger

 • Hald Ege

  Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 - Område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege

 • Bjerringbro

  Aflysning af lokalplan C.000-4 - Centerområde ved Grønnegade og Rossensgade

 • 414

  Vindmøller ved Vinge

  Forslag til lokalplan nr. 512 og kommuneplantillæg nr. 29

Sidst opdateret: 02.07.2019