Notering af købsinteresse

Det er muligt at blive noteret til en grund, hvis du er interesseret i en, men endnu ikke ønsker at afgive bud

Notering

Såfremt man ikke med det samme ønsker at købe en udbudt grund, kan man blive noteret som interesseret køber. På den måde vil den pågældende grund ikke blive solgt, uden at man har fået mulighed for at afgive t bud. Grunden bliver herefter solgt til højestbydende. Flere kan blive noteret vedrørende den samme grund.

Tidsbegrænsning

En notering er tidsbegrænset til én måned. Dvs. at noteringen bortfalder af sig selv, hvis Viborg Kommune ikke har modtaget en ny begæring om notering inden udløbet af fristen. Noteringen kan kun forlænges 2 gange, således at en grund alene kan noteres i 3 måneder i alt. 

Fra den første annoncering af en grund og 2 måneder frem kan man ikke få noteret sin købsinteresse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:

Helle Blichfeldt - direkte tlf. nr. 8787 5006

Sidst opdateret: 28.11.2018