Formidling af salg

Ekstern bistand ved salg af boliggrunde i Viborg Kommune

 

Mæglere og andre, der formidler et købstilbud på en kommunal boliggrund, der er til salg på Kommunens hjemmeside, har krav på et salær på 10.000 kr. + moms (hvis formidleren er momsregistreret), såfremt der bliver indgået en bindende købsaftale (efter udløb af evt. fortrydelsesfrist, godkendelse af advokat, pengeinstitut m.v.) på baggrund af det formidlede købstilbud. Faktura skal fremsendes elektronisk.

 

Købstilbuddet skal foreligge i form af en underskrift på en købsaftale, som er formuleret af Kommunen, og der må ikke være forbehold ud over evt. forbehold om advokats og/eller pengeinstituts godkendelse el.lign. (Købsaftale for den konkrete handel rekvireres hos Kommunen – Helle Blichfeldt, 87875006, hbl@viborg.dk).

 

Formidling og salg kan ikke ske til lavere bud end den annoncerede mindstepris.

 

Ved udbud af grunde i et nyt udstykningsområde træder ordningen først i kraft 4 uger efter første annoncering.

 

Der er ikke krav på salær, hvis køber selv har haft kontakt til Kommunen om køb af den omhandlede grund mindre end 3 måneder før, Kommunen via en formidler modtager et købstilbud.

 

I det omfang formidlere annoncerer kommunale grunde til salg, må det kun være som ”rene” grundsalg – ikke projektbyggerier. Ved annoncering skal DE’s normkrav overholdes.

 

Til orientering for formidlere oplyses følgende:

 

-       Kommunen giver købere en videregående ret til fortrydelse end lovgivningen. Køber kan således uanset årsag og uden betaling af godtgørelse altid fortryde sit køb inden for en frist af 6 dage.

 

-       Hvis en potentiel køber evt. har fået noteret købsinteresse, vil Kommunen give begge (/alle) parter mulighed for at fremkomme med et nyt (højere) bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Der kan evt. være andre tilfælde, hvor Kommunen prøver at fremkalde et højere bud.

 

-       Kommunen fortsætter sideløbende sine sædvanlige annonceringer og salgsbestræbelser.

 

 

Ved spørgsmål kan man kontakte Helle Blichfeldt, 87875006, hbl@viborg.dk

 

Sidst opdateret: 08.08.2015