Rugvænget 1A

Størrelse: 904 m2
Status: Ledig
Grundpris: 300.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Efter flytning af børnehaven på Rugvænget har Viborg Kommune nedrevet de gamle bygninger og byggemodnet 3 byggegrunde på arealet. Der kan kun bygges parcelhuse på grundene.

Grundene ligger attraktivt i et ellers udbygget kvarter - tæt på skole og boldklub.

Byggemodning:

De 3 grunde har adgang ad en ny stikvej.

Vejen færdiggøres når grundene er bebygget eller efter kommunens skøn. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.

Overtagelse:

 

Yderligere information:

Byplanvedtægt nr. 1

Måleblad

Kabel-tv
Der må ikke etableres antenner/paraboler udvendigt på bygninger. Køber er pligtig til at tilslutte det etablerede fællesantenneanlæg.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.875,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning
Møldrup Vandværk - Tilslutningsafgiften 17.890,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning fra Møldrup Varmeværk. Byggemodningsbidraget er indeholdt i grundprisen. Stikledningsbidrag i forbindelse med tilslutning er sælgeren uvedkommende.