Bag Højen 4

Størrelse: 972 m2
Status: Solgt
Grundpris: 300.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Bag Højen er et nyt boligområde syd for Møldrup by. De 17 grunde er beliggende umiddelbart syd for eksisterende boligområdet Astrupvænget. En del af grundene ligger ud til åbne marker og et større grønt område omkring en gravhøj. Lokalplanen for området har fastsat byggebestemmelser. Området vejbetjenes fra Søndergade, og der er sikret stisystem til skole, institutioner og centrum.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 115 - Bag Højen, Møldrup

Måleblad

Kabel-tv
Der må ikke etableres antenner/paraboler udvendigt på bygninger. Køber er pligtig til at tilslutte det etablerede fællesantenneanlæg.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.875,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning
Møldrup Vandværk - Tilslutningsafgiften 15.551,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning fra Møldrup Varmeværk. Byggemodningsbidraget er indeholdt i grundprisen. Stikledningsbidrag i forbindelse med tilslutning er sælgeren uvedkommende.