Rishøjen 16

Størrelse: 1007 m2
Status: Solgt
Grundpris: 200.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.
El og vand betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen med 34.342 kr.
Uden for købesummen skal der betales tilslutningsbidrag til naturgas.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Boligområdet Rishøjen i den nordlige del af Bjerregrav by, højt beliggende og fra flere grunde er der udsigt over byen og Skals ådalen.
Det åbne land omkring Bjerregrav by er på alle sider meget naturskøn og varieret. Mod syd Skals Ådal og mod nordøst turistattraktionen Hvolris Jernalderby, der har en stor forsknings- og oplevelsesmæssig betydning.
Bjerregrav by har et aktivt fritids- og klubliv og en velfungerende friskole. Der er børnepasningsmuligheder i børnehave og fritidsordning. Der er endvidere ældrecenter med aktivitetshus for pensionister.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Der er medlemspligt til grundejerforening fælles med etape 1.
Yderligere information:

Skovbyggelinje: Der skovbyggelinje på Rishøjen 1-34. Ved ansøgning om byggetilladelse skal der søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17.

Lokalplan nr. 111 - Rishøjen etape II, Bjerregrav

Lokalplan nr. 515 - Rishøjen 21 og 23, Bjerregrav

Måleblad
Udstykningsplan - gældende for nr. 21 og 23

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Bjerregrav Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsbidrag afregnes direkte med Naturgas Midt Nord.