Søparken 27

Størrelse: 1299 m2
Status: Ledig
Grundpris: 240.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv 1 stk. tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Beskrivelse af området
Søparken 27 er et restareal fra udstykningsområdet Søparken og er således beliggende i et udbygget boligområde og op til idrætsarealer. Grunden kan bebygges med tæt/lav boligbebyggelse (rækkehus). Køberen skal være opmærksom på, at grunden har problematiske tilkørselsforhold, som køber selv skal afklare med tilgrænsende ejere ved skelændring.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Der er oprettet en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan B.61.16-40

Kabel-tv
Der må ikke etableres antenner/paraboler udvendigt på bygninger. Køber er pligtig til at tilslutte det etablerede fællesantenneanlæg på Musikbakken/Søparken.

Elforsyning
Eniig - Tilslutningsafgiften afregnes direkte dertil.

Vandforsyning
Klejtrup Vandværk - Tilslutningsafgiften afregnes direkte dertil.

Varmeforsyning
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning fra Klejtrup Kraftvarmeværk. Tilslutningsafgiften afregnes direkte dertil.