Komponisthøjen 20

Størrelse: 909 m2
Status: Solgt
Grundpris: 320.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift
El og vand betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen med 35.402 kr.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Komponisthøjen er et nyt boligområde nord for Klejtrup by. De 21 grunde er beliggende i et kuperet terræn ned mod Klejtrup sø. Fra de fleste af grundene vil der være mulighed for en flot udsigt over Klejtrup sø. Lokalplanen for området har fastsat bestemmelser om bygningshøjder, som vil sikre udsigten på de forskellige grunde. Området vejbetjenes fra Søvej via Musikbakken, og der er sikret stisystem til skole, institutioner og centrum.

Byggemodning:

købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.

 

Grundejerforening:

Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet. Såfremt området kan optages i den tilstødende grundejerforening på Musikbakken/Søparken skal dette gennemføres.

 

Yderligere information:

Lokalplan nr. 112 - Komponisthøjen, Klejtrup

Måleblad

Geoteknisk rapport del 1   -    del 2   -   del 3

Kabel-tv
Der må ikke etableres antenner/paraboler udvendigt på bygninger. Køber er pligtig til at tilslutte det etablerede fællesantenneanlæg på Musikbakken/Søparken.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.875,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning 
Klejtrup Vandværk - Tilslutningsafgiften 17.527,00 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Området er udlagt til individuel varmeforsyning .