Tange Skovvej 6

Størrelse: 1075 m2
Status: Ledig
Grundpris: 280.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
De 4 grunde ligger i den nordlige del af Tange by, som en sidevej til Husbondvej. Lokalplanområdets omgivelser er en blanding af større parcelhusbyggerier og skov. I
umiddelbar nærhed af området ligger Tange Sø. Specielt kan nævnes, at nr. 16 har en fantastisk udsigt til Tange Sø. Terrænet i området er meget kuperet, hvilket giver nogle unikke byggemuligheder.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor delområde I, senest når 40 % af parcellerne er bebygget, eller når Byrådet kræver det.
Yderligere information:

Skovbyggelinje: Der skovbyggelinje på Tange Skovvej 6 og 8. Ved ansøgning om byggetilladelse skal der søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17.

Lokalplan nr. B.405-3 - Boligområde ved Husbondvej i Tange

Måleblad

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 18.750 kr., betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Tange Vandværk - Tilslutningsbidrag, 18.750 kr., betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsbidrag betales direkte til Naturgas.