Søndermarken 48

Størrelse: 1001 m2
Status: Ledig
Grundpris: 200.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Sahl, på Søndermarken. Området, der er ret fladt, grænser mod vest og syd op til det åbne land.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres, når området er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanområdet. Såfremt området kan optages i den tilstødende grundejerforening på Søndermarken skal dette gennemføres.
Yderligere information:

Lokalplan nr. B.201-3 - Boligområde Søndermarken i Sahl

Måleblad - Søndermarken

Kabel-tv
Der er ikke fællesantenne/kabelnet i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.875 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Sahl Vandværk - Tilslutningsbidrag, 20.000 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsbidrag afregnes direkte med naturgasselskabet.