Muldvarpekrogen 26

Størrelse: 785 m2
Status: Solgt
Grundpris: 280.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Grundene er beliggende i det sydlige Bjerringbro i et naturskønt område. De udstykkede grunde er sidste etape i et større udstykningsområde ved Brokbakken. Området er ret kuperet, dog er størstedelen af disse nye grunde beliggende i forholdsvis jævn terræn og derfor ukompliceret at bebygge.

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres, når området efter kommunens skøn, er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.

Grundejerforening:

Der skal oprettes en eller flere grundejerforeninger med medlemspligt for alle til enhver tid værende ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet eller delområder heraf.

Yderligere information:

Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 - Bolig- og fritidsområde ved Brokbakken i Bjerringbro

Måleblad - Muldvarpekrogen

Kabel-tv
Bjerringbro Kabelnet- Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.875 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Bjerringbro Fællesvandværk - Tilslutningsbidrag, 17.100 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen. Stikledning afregnes direkte til værket.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.