Lerskrænten 6

Størrelse: 900 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Beskrivelse af området
Grundene er beliggende i den charmerende landsby Højbjerg tæt ved den naturskønne Tange Sø og Tange Golf Klub.
Ved Højbjerg findes et velfungerende trafiknet og kun ca. 2 km fra Højbjerg ligger Rødkærsbro, hvorfra der er gode togforbindelser til f.eks. Århus og Viborg.
Lerskrænten i Højbjerg ligger højt og fra de tre nordligste grunde er der en flot udsigt over det åbne landskab.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Boligveje, stier, vendepladser og beplantning anlægges, drives og vedligeholdes af Viborg Kommune.

Grundejerforening: Der er ikke pålagt oprettelse af grundejerforening i området.

Yderligere information:

Kirkebyggelinje: Der er kirkebyggelinje på Lerskrænten 6 og 8. Det kræver dispensation fra  naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Landzone:
Det kræver landzonetilladelse at bygge m.m. Der er ingen lokalplan, men der er kommuneplanrammebestemmelser, som Kommunens afgørelser skal være i overensstemmelse med.

Kabel-tv
Der er ingen fællesantenneanlæg i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Vandforsyning
Området bliver forsynet med vand af Højbjerg by Vandværk, og tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet.