Fjordglimt 20

Størrelse: 1170 m2
Status: Ledig
Grundpris: 240.000 kr.
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Byggegrunde tilbydes i to udstykningsområder. Byen har et dejligt nærmiljø med skole (0. til 6. kl.), gode pasningstilbud til børn, ældrecenter, foreningsliv, ungdomsklub og lokale indkøbsmuligheder. Tæt på fjord, skov og hede. Byen har ca. 511 indbyggere. 1. etape på Fjordglimt blev udstykket i 2002.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes, når 50% af grundene er bebygget og indflyttet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. B.22.36-86 - Boligområde ved Fjordglimt, Ulbjerg

Måleblad

Kabel-tv
Køber er pligtig til at tilslutte sig det i området etablerede fællesantenneanlæg. Tilslutningsafgiften er inkluderet i købesummen, dog skal køber selv bekoste selve tilslutningen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag betales direkte dertil.

Vandforsyning
Ulbjerg Vandværk - Tilslutningsbidrag betales direkte dertil.

Varmeforsyning
Ulbjerg Kraftvarmeværk - Tilslutningsbidrag betales direkte dertil.