Bakken 18

Størrelse: 1081 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160000 kr.
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Byggegrunde tilbydes i to udstykningsområder. Byen har et dejligt nærmiljø med skole (0. til 6. kl.), gode pasningstilbud til børn, ældrecenter, foreningsliv, ungdomsklub og lokale indkøbsmuligheder. Tæt på fjord, skov og hede. Byen har ca. 511 indbyggere.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Yderligere information:

Kirkebyggelinje: Der kirkebyggelinje på Bakken 17-26 og Ågade 13c. Det kræver dispensation fra  naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Byplanvedtægt nr. 12
Lokalplan nr. 23-1-5

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift 17.375 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Ulbjerg Vandværk I/S - Tilslutningsafgift betales direkte dertil.

Varmeforsyning
Ulbjerg Kraftvarmeværk - Tilslutningsafgift betales direkte dertil.