Låstrupbakken 5

Størrelse: 1239 m2
Status: Ledig
Grundpris: 180000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Låstrupbakken er et nyt boligområde nord/vest for Låstrup by. De 5 grunde er beliggende i et delvis kuperet terræn ned mod Simested Å-dal og fra grundene vil der være mulighed for udsigt over å-dalen. Lokalplanen for området har fastsat bestemmelser om bygningshøjder, som vil sikre udsigten på de forskellige grunde. Området vejbetjenes fra Låstrupvej til Løgstørvej, hvor der er cykelsti til skole og handelsmuligheder i Skals.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.
Yderligere information:

Landzonetilladelse: Låstrupbakken 1-9 ligger i landzone og det kræver landzonetilladelse af bygge m.m.

Kirkebyggelinje: Der er kirkebyggelinje på Låstrupbakken 1-9 og det kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven §19 at bygge højere end 8½m.

Fortidsminde: Låstrupbakken 5, 7 og 9 ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinje og det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 at udnytte grunden.

Lokalplan nr. 113 - Låstrupbakken, Låstrup

Kabel-tv
Der er ikke etableret fællesantenne for området. Grundejere skal selv sørge for modtagemuligheder.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.562,50 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning 
Låstrup-Nr.Rind Vandværk - Tilslutningsafgiften 48.202,50 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Området er udlagt til varmeforsyning med Naturgas. Der skal påregnes afregnet stikledningsbidrag til HMN Gasnet i forbindelse med tilslutning. Dette er sælgeren uvedkommende.