Villumhøj 6

Størrelse: 1200 m2
Status: Ledig
Grundpris: 500.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
De 3 boliggrunde på Vilumhøj er en færdiggørelse af tidligere udstykninger i området. Arealet har hidtil været udlagt til fælleshus i lokalplan 134, men grundejerforeningen har vedtaget, at de ikke ønskede opført et fælleshus. Der blev derfor udarbejdet en ny lokalplan - nr. 318.
Området ligger tæt på skole og fritidsaktiviteter.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når området, efter kommunens skøn, er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der er oprettet en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 318 - Boligområde ved Vordevej og Villumhøj

Kabel-tv
Der må ikke etableres antenner/paraboler udvendigt på bygninger. Køber er pligtig til at tilslutte det etablerede kabelnet. Køber betaler direkte til leverandøren.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til Energi Midt.

Vandforsyning 
Viborg Vand - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til Viborg Vand.

Varmeforsyning 
Løgstrup Fjernvarme - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til Løgstrup Fjernvarme.