Fælledparken

By: Vejrumbro
Samlet antal grunde i udstykningen: 2
Grunde tilbage: 1
Boliggrunde
Adresse By m2 Købssum*
Fælledparken 17 Vejrumbro 825 100.000

* Købssum i kr.