Løndalen 19

Størrelse: 1022 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Ejer af grunde i området skal være medlem af grundejerforeningen Løndalen.
Yderligere information:

Kirkebyggelinje: Der er kirkebyggelinje på Løndalen 19. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Lokalplan nr. 47 - Vammen

Kabel-tv
Det er muligt at tilslutte sig fiberbredbånd i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Vandforsyning
Vammen Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.