Bøgedalen 5

Størrelse: 1089 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Grundene er beliggende i den nordøstlige del af Vammen by afgrænset mod vest af et boligområde - Løndalen, mod øst landbrugsarealer (skovrejsningsområde), mod nord og syd af landbrugsarealer. Området er kuperet og nogle af grundene har udsigt til en lille sø.

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.

Grundejerforening:

Der er medlemspligt af Grundejerforeningen Løndalen, 8830 Tjele.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 96 - Vammen, boligområde

Kabel-tv
Der er muligt at tilslutte sig fiberbredbånd i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift 17.563 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Vammen Vandværk - Tilslutningsafgift 17.500 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift afregnes direkte med naturgasselskabet.