Speltvænget 2

Størrelse: 981 m2
Status: Ledig
Grundpris: 340.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Speltvænget ligger i den sydøstlige del af Løvel by med adgang fra Gl. Røddingvej. Området afgrænses mod vest af Gl. Røddingvej og af landbrugsarealer mod syd og øst. 

Området ligger i gåafstand til Løvel skole og sportsplads. Løvel by har knap 800 indbyggere, købmand og et meget aktivt forenings- og fritidsliv.

Her kan du se den nye film om byen - http://ny.lovel.dk/film/film/

 

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Stier og veje og stier færdiggøres, når grundene efter kommunens skøn er bebygget. Stier og veje er udlagt som private fællesveje.
Grundejerforening: Samtlige grundejere i lokalplanområdet har medlemspligt i den grundejerforening, der skal oprettes i henhold til lokalplan nr. 385, § 12.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 385

Måleblad - Speltvænget

Kabel-tv
Der er etableret tomrør til senere fremføring af bredbånd.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.563 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Området bliver forsynet med vand fra Løvel Vandværk og tilslutningsbidrag indbetales dertil.

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området.
Ny bebyggelse i planområdet skal opføres som lavenergibebyggelse i lavenergiklasse 2015, og der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.