Violvænget 2

Størrelse: 1378 m2
Status: Ledig
Grundpris: 240.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Hammershøj og afgrænses af Hviddingvej mod nord og det eksisterende boligområde ved Høegsvej i syd. Mod vest afgrænses området af en sti.
Nord for området ligger et grønt område, der skal indrettes og beplantes efter en samlet plan med lysninger, rekreative stier m.v. Syd for området ligger eksisterende boligområder.
Landskabet ved Hviddingvej er forholdsvis fladt.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de stam- og boligveje, som er vist på salgskortet. Boligvejen er udlagt som privat fællesvej. Vejen er asfalteret i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af boligvejen med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse.
Grundejerforening: Der skal oprettes grundejerforeninger for hhv. delområde I og Ia, for delområde III samt for delområde IV med medlemspligt for alle ejere af ejendomme i delområdet.
Grundejerforeningerne skal varetage, drift og vedligeholdelse af veje og fælles opholds- arealer inden for delområderne. Efter anlæg af området skal grundejerforeningen desuden varetage nyetableringer.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 353 - Boligområde og centerområde i Hammershøj

Måleblad

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.563 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning
Hammershøj Vandværk - Tilslutningsbidrag 9.302 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Hammershøj Varmeværk - Tilslutningsbidrag 18.750 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.