Rosenvænget 2

Størrelse: 1301 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Området ligger tæt på skole, børnehave og bymidte, og er godt forsynet med stier. Grundene støber op til - og som naturlig videreførelse af - udbygget parcelhusområde på Sønderlund.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Vejene udlægges som private fællesveje.
Grundejerforening: Ejere af grunde i området skal være medlem af Grundejerforeningen Egelundsparken.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 73 - Hammershøj boligområde

Kabel-tv
Ikke oplyst.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.563 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Hammershøj Vandværk - Tilslutningsbidrag, 31.407,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Hammershøj Fjernvarmeværk - Tilslutningsbidrag, 18.750 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.