Jernbanegade 35

Størrelse: 832 m2
Status: Ledig
Grundpris: 140.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene ligger i den østlige del af Hammershøj direkte op til Jernbanegade og med grønne arealer og kirken som nabo.
Byggemodning:

Grundene ligger med direkte adgang til den offentlige vej Jernbanegade.

Grunden nr. 35 ligger meget lavt i forhold til omgivelserne og kræver en del opfyldning, som skal ske for købers regning.

Grundejerforening: Der er ingen grundejerforening for de 4 grunde.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 445 - Boliger ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj

Måleblad

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.375 kr. skal afregnes til Viborg Kommune samtidig med købesummen.

Vandforsyning
Hammershøj Vandværk - Tilslutningsbidrag 31.407,50 kr. skal afregnes til Viborg Kommune samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Hammershøj Varmeværk - Tilslutningsbidrag skal afregnes direkte med varmeværket.