Fyrrevej 2

Størrelse: 985 m2
Status: Ledig
Grundpris: 350.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift. 

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Området ligger i den sydlige del af Ørum i forlængelse af det eksisterende boligområde langs Veldsvej. Arealet ligger attraktivt ved rekreativt område/park og med kig ud mod landbrugslandet.

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist i lokalplanen. Vejene er udlagt som private fællesveje.

Det bemærkes, at der på grundene nr. 1, 2, 3, 5 og 7 er ekstraordinært tykt muldlag, der vil gøre fundering dyrere end normalt. Der er taget højde for dette i prisfastsættelsen.
Grundejerforening:

Der skal oprettes én fælles grundejerforening. Der er medlemspligt for alle ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 464 - Boligområde ved Veldsvej i Ørum

Vejplan

Kloakplan

Måleblad

Kabel-tv
Der er fællesantenneanlæg i området, Ørum Net. Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 18.125 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Ørum Vandværk - Tilslutningsbidrag, 20.000 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Ørum Fjernvarmeværk - Tilslutningsafgiften indbetales til fjernvarmeværket.