Fyrrevej 9-21

Størrelse: 7183 m2
Status: Ledig
Grundpris: 2.240.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv udstykningsomkostninger til én storparcel. Yderligere udstykning af grunden er sælger uvedkommende.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv, kloak og moms samt tinglysningsafgift. 

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Området ligger i den sydlige del af Ørum i forlængelse af det eksisterende boligområde langs Veldsvej. Arealet ligger attraktivt ved rekreativt område/park og med kig ud mod landbrugslandet.

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist i lokalplanen. Boligvejen til storparcellen er ikke anlagt endnu. Kommunen afventer projekt for et byggeri på grunden. Køber skal således forvente gener i anlægsfasen. Vejene er udlagt som private fællesveje.

Køber står selv for intern byggemodning på grunden.
Grundejerforening:

Der skal oprettes én fælles grundejerforening. Der er medlemspligt for alle ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 464 - Boligområde ved Veldsvej i Ørum

Vejplan

Måleblad

Kabel-tv
Der er fællesantenneanlæg i området, Ørum Net. Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften betales direkte forsyningsselskabet.

Vandforsyning 
Ørum Vandværk - Tilslutningsafgiften betales direkte til vandværket.

Varmeforsyning
Ørum Fjernvarmeværk - Tilslutningsafgiften indbetales til fjernvarmeværket.