Egelundsparken 9L

Størrelse: 796 m2
Status: Solgt
Grundpris: 400.000 kr.

Alle grunde i området er solgt  

 


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Området er beliggende i et næsten udbygget boligområde. Det ligger tæt på skole, børnehave og bymidte, og er godt forsynet med stier. Samtidig ligger det tæt på Nørreådalen.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Vejene er udlagt som private fællesveje.
Grundejerforening: Ejere af grunde i området skal være medlem af Grundejerforeningen Egelundsparken.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 61 - Boligområde syd for Egelundsparken

Måleblad

Kabel-tv
Der er fællesantenneanlæg i området, Ørum Antenneforening. Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.375 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Ørum Vandværk - Tilslutningsbidrag, 20.000 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Ørum Fjernvarmeværk - Tilslutningsafgiften indbetales til fjernvarmeværket.