Egelundsparken 9L

Størrelse: 796 m2
Status: Solgt
Grundpris: 400.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak for 1 bolig *, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.
* Der er inkluderet ét kloaktilslutningsbidrag pr. grund, i tilfælde af at der opføres mere end én boligenhed på grunden forbeholder Energi Viborg Vand A/S sig ret til at opkræve supplerende bidrag. 

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Området er beliggende i et næsten udbygget boligområde. Det ligger tæt på skole, børnehave og bymidte, og er godt forsynet med stier. Samtidig ligger det tæt på Nørreådalen.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Vejene er udlagt som private fællesveje.
Grundejerforening: Ejere af grunde i området skal være medlem af Grundejerforeningen Egelundsparken.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 61 - Boligområde syd for Egelundsparken

Måleblad

Kabel-tv
Der er fællesantenneanlæg i området, Ørum Antenneforening. Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.375 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Ørum Vandværk - Tilslutningsbidrag, 20.000 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Ørum Fjernvarmeværk - Tilslutningsafgiften indbetales til fjernvarmeværket.