Viborg

Vesterheden Rosenvænget Søakset Nøkkerosen Brudelyset Skabermøllevej Skovhøjen

Boliggrunde
Adresse By m2 Købssum*
Skabermøllevej 21 Viborg 695 800.000
Skabermøllevej 23 Viborg 769 800.000
Skovhøjen 5 Viborg 900 825.000
Skovhøjen 9 Viborg 900 900.000
Skovhøjen 11 Viborg 900 900.000
Hyacinten delområde IIa Viborg 18.744 15.700.000
Brudelyset delområde IIb Viborg 7.521 5.750.000
Kærmyssevej delområde IId Viborg 18.515 14.200.000
Rosenvænget 20 Viborg 906
Palleshøje 59 Viborg 850 700.000
Vesterheden 115 Viborg 857 750.000

* Købssum i kr.

SIDE