Rosenvænget 16

Størrelse: 852 m2
Status: Solgt
Grundpris: 950.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Der er særlige jordbundsforhold på Rosenvænget 20, og grunden vil først komme til salg igen efter en nærmere afklaring.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Efter Rosenvænget Skole blev flyttet og bygningerne er blevet nedrevet, er der lavet ny lokalplan, der giver mulighed for et meget bynært parcelhusområde. Området ligger tæt ved den nye Baneby og indkøbsmulighederne i centrum. Desuden er der ikke langt til Søndersø og de rekreative muligheder det giver. Der byggemodnes 17 parcelhusgrunde i varierende størrelser mellem 800 og 1000 m².
Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Boligvejene er udlagt som private fællesveje. Vejene er asfalteret i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af vejene med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse.

Grundene mod Koldingvej og Marsk Stigsvej afsluttes med støjskærm i skel i ca. 180 cm højde.

Trærækken mod vest vil blive udtyndet inden overtagelse.

Der er foretaget terrænregulering på grund nr. 36.

Grundejerforening:

Der skal oprettes én grundejerforening området, som alle boligejendomme har medlemspligt til.

Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af boligveje, interne stier, vendepladser, beplantning og grønt fællesareal - med undtagelse af regnvandsbassin - inden for lokalplanområdet.

Grundejerforeningen skal oprettes, når 50 % af lokalplanområdets grunde er solgt, eller når Viborg Kommune kræver det.

Overtagelse:

 

Yderligere information:

Lokalplan nr. 474 - Boligområde ved Rosenvænget i Viborg

Måleblad - Rosenvænget

Kabel-tv
Tilslutningen er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning
Energi Viborg - Tilslutningsafgift afregnes direkte dertil.

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsafgiften 17.762,50 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsafgift afregnes direkte dertil.