Palleshøje 61

Størrelse: 850 m2
Status: Ledig
Grundpris: 700.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

 


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Området ligger i Viborgs østlige bydel lige over for udstykningen Palleshøje 2-168 fra 2009. Området ligger i cykelafstand fra Houlkærskolen, Viborg Gymnasium og indkøbsmulighederne ved Houlkær Centret.
Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist i lokalplanen. Boligvejene er udlagt som private fællesveje. Vejene er asfalteret i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af vejene med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse.

Ved bagskel ved nr. 37 og 39 ligger der en kloakledning i 2½ meters dybde. Ledningen er afblændet og fyldt op med beton.

I forbindelse med byggemodningen er vejen etableret over terræn. Skråningsanlæg går således ind på byggegrundene indtil en afstand på 4-5m målt fra vejskel. Dette areal er reguleret med muld.

 

Der er konstateret muldtykkelse op til 1,2m ud for Palleshøje 61, så der gøres opmærksom på, at der kan forekomme store muldtykkelser på grundene.

 

I overgang mellem Palleshøje 59 og vejareal er der fjernet en gammel vandboring. Arealet er efterfølgende opfyldt med sand og komprimeret.

 

På Palleshøje 35 etableres et regnvandsbassin, hvor der kun vil stå vand ved store regnmængder.

Grundejerforening: Der er medlemspligt til Grundejerforeningen Palleshøje.
Overtagelse: Byggemodningen er først færdig omkring 1. april 2019 og overtagelse kan først ske derefter. Grundene er ikke udstykket og køber skal være opmærksom på at der ikke kan tinglyses kreditforeningslån, før end grundene er udstykket. Udstykningssagen forventes først godkendt i efteråret.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 231 med tillæg - for et boligområde ved Kokholmvej

Udstykningsplan - Palleshøje 35-63

Vejplan

Tværprofil boligvej

Kabel-tv
Tilslutningen er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning
Eniig - Tilslutningsafgift 18.125 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsafgiften 17.762,50 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsafgift afregnes direkte dertil.