Sivet delområde IIc

Størrelse: 5883 m2
Status: Solgt
Grundpris: 5400000 kr.

Mindsteprisen er eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand varme, kabel-tv, kloak og moms samt tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

 

 


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

ARNBJERG - er en helt ny bydel i Viborgs sydlige del - grænser op til Gl. Århusvej, Søndersøvej og Vinkelvej. Lige syd for Søndersø - midt i naturen og kun 4 km fra Viborg C.

I den nye bydel bliver der fokus på at bo bæredygtigt, bygge kompakt, have åbne regnvandskanaler og sø, skov og fælles naturområder i nærheden.

Der er 15 min på cykel til Viborg og 5 min til Møllehøjskolen i Bruunshåb.

Se meget mere om bydelen på Viborg.dk/Arnbjerg

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Alle veje og stier i Arnbjerg er udlagt som private fællesveje. Nørreåstien vedligeholdes af Viborg Kommune.

Køber skal selv forestå intern byggemodning på de enkelte parceller.

Grundejerforening:

Der skal oprettes en grundejerforening for hvert delområde med medlemspligt for alle ejendomsejere.
Der skal ligeledes oprettes én fælles grundejerforening med medlemspligt for alle lokalplanens delområder.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 477 - boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd - 2. og 3. etape 

Måleblad

Kabel-tv
Tilslutningen er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning
Net8800 - Tilslutningsbidrag opkræves og betales dertil, efter antal boligenheder. 

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag opkræves og betales til Viborg Vand, efter antal boligenheder.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.