Skabermøllevej 16

Størrelse: 716 m2
Status: Ledig
Grundpris: 900.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Området er ikke endeligt udstykket, hvorfor der ikke kan forventes endeligt tinglyst skøde før end udstykningen er på plads.


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

ARNBJERG - er en helt ny bydel i Viborgs sydlige del - grænser op til Gl. Århusvej, Søndersøvej og Vinkelvej. Lige syd for Søndersø - midt i naturen og kun 4 km fra Viborg C.

I den nye bydel bliver der fokus på at bo bæredygtigt, bygge kompakt, have åbne regnvandskanaler og sø, skov og fælles naturområder i nærheden.

Der er 15 min på cykel til Viborg og 5 min til Møllehøjskolen i Bruunshåb.

Se meget mere om bydelen på Viborg.dk/Arnbjerg

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Alle veje og stier i Arnbjerg er udlagt som private fællesveje. Nørreåstien vedligeholdes af Viborg Kommune.

Området er under byggemodning og det forventes at køberne kan overtage og påbegynde byggeri den 18. juni 2018

Grundejerforening: Der skal oprettes en samlet grundejerforening for delområderne Ic, Id, Ie, IIf og IIIb, som skal varetage drift og vedligehold som beskrevet i lokalplanens §14.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 421 - boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd - 1.etape
Vær opmærksom på at der skal bygges lavenergihuse efter BR2020

Måleblad for Skabermøllevej

Kabel-tv
Tilslutningen er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning
Eniig - Tilslutningsbidrag, 18.125 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen. 

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag 17.762,50 kr. inklusiv moms betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.