Kalkstensvej 6

Størrelse: 943 m2
Status: Solgt
Grundpris: 320.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Området ved Kalkværksvej er placeret i den nordvestlige del at Mønsted. Området afgrænses mod øst og syd af eksisterende boligområder og mod vest og nord af beplantning, der afskærmer mod landbrugsejendommen Kalkværksvej 2 og det åbne land. Området ligger i forlængelse af den eksisterende by, tæt på børnehave og sportsplads.

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Vejene bliver udlagt som private fællesveje. Færdiggørelse af vejene sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse, når grundene i området er bebyggede.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 364 - To boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted

Måleblad - Kalkstensvej

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.563 betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Mønsted Vandværk - tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet.