Blegevej 4

Størrelse: 1232 m2
Status: Solgt
Grundpris: 225.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.
 
Tilslutningsbidraget til vand på ca. 5.625 kr. inkl. moms (2006 priser) betales til Mønsted Vandværk, når byggeriet igangsættes.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er beliggende i den nord-vestlige del af Mønsted. I samme område kan det opføres en børnehave.
Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Vejene bliver udlagt som private fællesveje. Færdiggørelse af vejene sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse, når grundene i området er bebyggede.
 

Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområde II.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 08.B.04.02 - Boligområde i Mønsted

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.563 betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning
Mønsted Vandværk - tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning
HMN Gasnet- Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet.