Krokusparken 9

Størrelse: 1044 m2
Status: Solgt
Grundpris: 350.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Krokusparken i Stoholm er et større område hvor 1. etape er delvis solgt og bebygget. Det nye område er 2. etape af udstykningen og omfatter 14 parcelhusgrunde. Grundene er beliggende sydvest for centrum i et attraktivt område med kuperet terræn. Grundene ligger ud til grønne områder og en del med en flot udsigt ud over en slugt og åben landskab. Lokalplanen for området har fastsat bestemmelser for den videre udvikling og byggebestemmelser for området.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i delområderne b.1, b2 og b3 indenfor lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 03.B.06.03/F.03 - Bolig- og fritidsområde ved Anemonevej i Stoholm

Kabel-tv
Der er mulighed for tilslutning til fiberbredbånd i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.562,50 kr. skal afregnes kontant til Viborg Kommune samtidig med købesummen.

Vandforsyning 
Stoholm Vandværk - Tilslutningsafgift til forsyningsværket betales i forbindelse med tilslutning.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet- Stikledningsbidrag i forbindelse med tilslutning skal afregnes direkte til forsyningsværket.