Krokusparken 28

Størrelse: 1158 m2
Status: Ledig
Grundpris: 220.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grunden er beliggende i den sydvestlige del af Stoholm i et særdeles attraktivt område med kuperet terræn. Udstykningen er 1. etape af et større område, se i lokalplanen, hvordan området bliver med tiden.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Desuden er fortovs- og belysningsanlæg samt etablering af grønne områder inkluderet i købesummen.
Vejene bliver udlagt som private fællesveje. Færdiggørelse af veje og fortove sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse, når grundene i området er bebyggede.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i delområderne b.1, b.2 og b.3 inden for lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 03.B.06.03/F.03 - Bolig- og fritidsområde ved Anemonevej i Stoholm

Kabel-tv
Der er mulighed for tilslutning til fiberbredbånd i området.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift 17.562,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Stoholm Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil, når byggeriet igangsættes.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet- Stikledningsbidrag i forbindelse med tilslutning skal afregnes direkte til forsyningsværket.