Dalvænget 8

Størrelse: 1370 m2
Status: Solgt
Grundpris: 320.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Stoholm ved Iglsøvej. Dalvænget er en del af en større udstykning, som også består af Udsigten og Højvangen. Grundene ligger ud til grønne områder og flere af dem med en udsigt til det åbne landskab.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Vejene færdiggøres når den væsentlige del af området efter kommunens skøn er bebygget. Efter færdiggørelse udlægges stier og veje som private fællesveje.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor hele lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når Kommunalbestyrelsen kræver det.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 03.B.1201 - Nyt boligområde i Stoholm

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag - 17.562,50 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Stoholm Vandværk - Tilslutningsbidrag - 19.625 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
Stoholm Varmeværk - Tilslutningsbidrag ca. 25.000 kr. (2010) betales direkte til varmeværket.