Præstetoften 4

Størrelse: 1103 m2
Status: Solgt
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Grundene er beliggende nær skov i den østlige del af Vridsted.

Nedenstående link fører dig til Vridsted bys hjemmeside, hvor du kan se den nye film om byen.

http://vridstedby.dk/vridsted-video-2017/

 

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området.
Yderligere information:

Kirkebyggelinje: Der er kirkebyggelinje på Præstetoften 4-22 og det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Måleblad

Lokalplan nr. 07.B.05.01 - Bolig og offentlige formål i Vridsted.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgift 17.562,50 kr. indbetales til Viborg Kommune ved overtagelse af grunden.

Vandforsyning
Vridsted Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil, når byggeri igangsættes.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet