Harald Kiddes Vej 2A

Størrelse: 2399 m2
Status: Ledig
Grundpris: 200.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak for 1 bolig samt udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grunden er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse - rækkehuse.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Yderligere information:

Beskrivelse af området
Grunden er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse - rækkehuse.

Byggemodning
I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.

Lokalplan nr. 05.LA.01.03 - Landzonelokalplan for Kjeldbjerg

Elforsyning
Energi Midt- Tilslutningsafgift indbetales direkte til forsyningsselskabet.

Vandforsyning
Området bliver forsynet med vand af xxxxx, og tilslutningsafgift indbetales direkte til forsyningsselskabet.

Varmeforsyning
Området er pålagt pligt til at aftage xxxxxx, og tilslutningsafgift indbetales direkte til forsyningsselskabet.