Oldagervej 13

Størrelse: 1093 m2
Status: Ledig
Grundpris: 40.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er inklusiv kloaktilslutningsbidrag. Udover købesummen skal der betales a´conto tilslutning til el med 5.490 kr. Derudover skal der betales tilslutningsafgift til el, vand og varme
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er beliggende ved Oldagervej og Åkjærvej i Fly.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Oldagervej er udlagt som privat fællesvej.
Yderligere information:

Landzone: Oldagervej 2-15 og Åkjærvej 6A ligger i landzone og det kræver landzonetilladelse at bygge m.m. 

Lokalplan nr. 01.LA.01.04 - Landzonelokalplan for Fly

Elforsyning
Eniig- Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.

Vandforsyning
Området bliver forsynet med vand af Fly Vandværk, og tilslutningsafgift indbetales direkte dertil.