Klokkelyngen 8

Størrelse: 781 m2
Status: Ledig
Grundpris: 260.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Moslyngen og Klokkelyngen er en videreudbygning ved Blålyngen, som ligger i et hedeområde med spredt træbevoksning, og for at gøre det attraktivt på sin egen måde, har kommunen være ekstra nænsom i forbindelse med byggemodningen. Området fremstår derfor stadig som hede, og er således et særligt naturskønt område.
Området ligger centralt i forhold til byens aktiviteter og i gå-afstand til sportshallen med et stort udbud af fritidsaktiviteter. Moslyngen består af 7 parcelhusgrunde og Klokkelyngen består af 8 parcelhusgrunde.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal køber være opmærksom på, at der skal søges dispensation til skovbyggelinier. Der er sagsbehandlingstid på ca. 5 uger.
Grundejerforening: Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 368 - Boligområde ved Lyngparken

Måleblad

Kabel-tv 
YouSee - Tilslutningbidrag er inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningbidrag, 17.562,50 kr. skal betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Karup Vandværk - Tilslutningsbidrag, betales til Karup Vandværk. Kontaktperson er Niels Chr. Ravn, tlf. 97102104 eller nielschristianravn@get2net.dk.

Varmeforsyning 
Karup Varmeværk - Tilslutningbidrag m.m. betales direkte til Karup Varmeværk.