Fasanvænget 50

Størrelse: 1053 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er en del af det planlagte boligområde ved Fasanvænget i Karup, som blev påbegyndt i 2004. Denne udstykning består af 10 grunde, men når området er fuldt udbygget, vil der være i alt 60 grunde.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Anlæg af veje, fortove og stier med fast belægning og med belysning samt anlæg af de grønne områder, friarealer med græs og beplantning i henhold til den vedtagne udstykningsplan for området.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 1.41 - Boligområde mellem Nygade og Urfuglevænget

Kabel-tv 
YouSee - Tilslutningsbidrag, 5.520 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.562,50 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Karup Vandværk - Tilslutningsbidrag, betales til Karup Vandværk. Kontaktperson er Niels Chr. Ravn, tlf. 97102104 eller nielschristianravn@get2net.dk

Varmeforsyning 
Karup Varmeværk - Tilslutningsbidrag samt bidrag til stikledning afhængig af husets størrelse betales direkte til Karup Varmeværk.