Elbakken 11

Størrelse: 746 m2
Status: Ledig
Grundpris: 160.000 kr.
Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Grundene er beliggende centralt i Karup by, med alt hvad man har brug for indenfor 500 meter og uden at skulle passagere trafikfarlige veje: skole, daginstitutioner, bibliotek og forretningliv.
Samtidig ligger den storslåede jyske natur med Aaresvad Å som omdrejningspunkt lige uden for døren. Her har man blandet andet mulighed for at se fiskehejre, rådyr, rovfugle, ænder m.v. Desuden er der en kælkebakke ganske tæt på.

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.
Grundejerforening: Grundejerforeningen Elbakken - Der er medlemspligt for samtlige ejere af ejendommene inden for lokalplanens område.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 1.32 - Boligområde ved Elbakken i Karup

Kabel-tv
Ikke kendt

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag, 17.562,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Karup Vandværk - Tilslutningsbidrag, betales til Karup Vandværk. Kontaktperson er Niels Chr. Ravn, tlf. 97102104 eller nielschristianravn@get2net.dk.

Varmeforsyning 
Karup Varmeværk - Tilslutningbidrag betales direkte til Karup Varmeværk.